A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

A Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a diákokért tevékenykedő szolgáltató intézménynek tekinti magát. Arra törekszünk, hogy a saját életkorukat megélni engedő iskolai légkört teremtsünk, ahol jól érzi magát a gyermek és a felnőtt egyaránt, ahol a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak; ahol a műveltség módszeres és irányított elsajátítása által kiformálódik a teljes ember. Hitünk szerint az iskolának az a dolga, hogy a diákot értelmének gyakorlására késztesse. Iskolánkban a tanuló is alkotó részese a tanítás – tanulás folyamatának.

 

Az elmúlt években minden olyan lehetőséget megpróbáltunk megragadni, amely az iskola, a pedagógusok és a tanulók körülményeinek javítását szolgálta. Az innovatív pályázat számunkra legfontosabb része egyfelől a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése a környezeti nevelés, az egészségtudatosság és a pályaválasztási alternatívák bemutatása révén, másrészt az ilyen irányú oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése és a pedagógiai módszerek új irányai továbbképzések révén.

 

Az innovatív pályázati projektünk elsődleges célja az egészségkultúra fejlesztése, az ökoszisztéma megismerése, a környezetvédelem, az infokommunikációs technikák és ismeretek bővítése és a viselkedéskultúra fejlesztése. A programokhoz kapcsolódó eszköz- és irodaszer-beszerzés mellett ökotábor, tanórán kívüli szabadtéri mozgásos rendezvények, nyelvi témahét, családi életre nevelést célzó programok, informatikai oktatás, vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadási szolgáltatás bevezetése,

nyújtása és tanártovábbképzés szerepel projekttervünkben.

 

Pályázatunkkal innovatív pedagógiai módszerek bevezetését próbáljuk elérni. Az a célunk, hogy megszüntessük, vagy legalábbis enyhítsük a szociokulturális különbözőségeket, a helytelen tanulási szokásokat újszerű módszerekkel, praktikusan, akár játékosan megváltoztathassuk, innovatív eszközökkel elmozdítsuk a gyerekeket a fejlődés irányába.