NYELVI TÉMAHÉT

Beszámoló az Angol témahét keretén belül tartott történelem óráról

A foglalkozás témája: Anglia, a történelem sodrában

Foglalkozást tartó pedagógus: Poórné Kulcsár Anikó

A mai rendhagyó történelem óra keretében Anglia történelmét tekintettük át az 5. a osztályos tanulókkal. Bár a történelem, mint tantárgy új számukra, igen érdeklődőek és együttműködőek voltak. Beszéltünk az ősi időkről, a Stonhengeről, majd áttekintettük a Tudorok idejét, a gyarmatosítás viharos és sikeres évszázadait. Majd Anglia mai történelmével foglalkoztunk, mely inkább ismert a gyerekek körében, hiszen az angol királyi család tagjai a médiában való szerpelésük révén a tanulók látókörébe is inkább bekerülnek. A megszerzett ismereteket tabló formájában megörökítettük, melyet kiállítottunk a faliújságon.

Linzenbold Tamás: Nagyon érdekes volt ez az óra.

Jebelóczki Roland: Sok érdekességet tudtam meg ezen az órán.

Plósz Máté: Nekem legjobban a színezés tetszett.

 

Beszámoló a 2015. 10.01-én nyelvi témahét keretében tartott testnevelés óráról                                                                        

A foglalkozás témája: Jellegzetes angol sportok˙–krikett, golf, futball

Foglalkozást tartó pedagógus: Makkai Katalin

A mai foglalkozáson egy Angliából származó sportággal a  krikett játék eredetével, szabályával, pályamérete, és a játékosok öltözékével , felszerelésével ismerkedtünk meg.

Az angolok által nagyon kedvelt játék számos területen fejleszti a játékosokat. Tradicionális arisztokratikus jellege miatt karizmatikus sportágnak mondják. A gyerekek készítettek tablót közösen dolgoztuk fel a sportág történeti vonatkozásait.
Veress Nóra: Mindig jó hangulatban telt az óra sok érdekes dolgot tanultunk, jó, hogy ki is próbálhattuk a játékot, szeretem a közös játékok.

Jebelóczki Roland: Már nagyon vártam a mai foglalkozást, mert újra játszhattunk!

 

Beszámoló a 2015. szeptember 30-án tartott rajzóráról

A foglalkozás témája: Jellegzetes brit épületek, műemlékek

Foglalkozást tartó pedagógus: Kerülő Ferenc

A foglalkozáson történelmi sétát tettünk Nagy-Britanniában. Képek és rövid úti film részletek segítségével a tanulók megismerkedtek a híres műemlékekkel, és a mai nevezetességekkel. Figyelmesen hallgatták a Big Benről, a Towerről, a Tower Bridge-ről szóló ismereteket. Felkeltette érdeklődésüket a Stonehenge-ről szóló különféle mítoszok. A modern alkotások közül a London Eye nyerte el tetszésüket.

Az óra második felében ügyes rajzokat készítettek a megismert nevezetességekről.

Linzenbold Tamás: Nagyon szeretném egyszer megnézni azokat a nevezetességeket, amikről tanár bácsi mesélt.

Plósz Máté: Nagyon jó volt az óra, sok érdekességet tudtam meg. A London Eye-ra nagyon szívesen felmennék egyszer.

 

Beszámoló a 2015. október 1-jén tartott irodalomóráról

A foglalkozás témája: Az angol irodalom gyöngyszemei

Foglalkozást tartó pedagógus: Minya Károlyné

A foglalkozás első felében összegyűjtöttük képek, rajzok segítségével azokat az irodalmi alkotásokat, amiket a tanulók is ismernek az angol nyelvű irodalomból Robin Hoodtól Harry Potterig. Ezt követően meghallgattunk néhány angol nyelvű gyerekverset és mondókát. A vidám versikék után egy komolyabb történettel ismerkedhettek meg. Oscar Wilde: A boldog herceg című alkotását olvastam fel a tanulóknak. A szívhez szóló mese megérintette őket, s szívesen készítettek illusztrációt hozzá.

Kulcsár Melinda: Tanár néni nagyon szomorú és megható mesét olvasott fel nekünk.

Lakatos Richárd: Szeretem a Harry Potter könyveket, ezért én a regény szereplőit rajzoltam le.

 

Beszámoló a 2015. szeptember 29-én tartott angol nyelvi óráról

A foglalkozás témája: A világnyelv

Foglalkozást tartó pedagógus: Minya Károlyné

A foglalkozáson a gyerekek megismerkedtek azokkal az országokkal, amelyekben az angol a hivatalos nyelv. Megtudhatták, miért beszélnek angolul Amerikában, Ausztráliában, hogyan került oda angol nyelvű lakosság. Összehasonlítottuk a brit és amerikai angol szókincsét.

Az óra második részében a lányok elkészítették Nagy-Britannia, Anglia, Wales, Skócia, Észak-Írország, az USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland zászlaját, a fiúk pedig nemzeti mezeket rajzoltak focistáknak a zászlók alapján.

Kiss Lívia: Érdekes volt összehasonlítani az angolok meg az amerikaiak nyelvét.

Hegedűs János Bence: Nem is gondoltam, hogy ilyen sokan beszélnek angolul a világon. Jó volt focistákat készíteni.

 

Beszámoló az Angol témahét keretén belül tartott történelem óráról

A foglalkozás témája: Anglia, a szigetország

Foglalkozást tartó pedagógus: Poórné Kulcsár Anikó

A mai rendhagyó földrajz óra keretében Anglia természetföldrajzi jellemzőit tekintettük át az 5. a osztályos tanulókkal. Bár földrajzot, mint tantárgyat még nem tanulnak igen érdeklődőek voltak. Beszéltünk a szigetország határairól, jellegzetes éghajlatáról. Minden tanuló részt vett a közös térkép elkésztésében, melyet kiállítottunk a faliújságon.

Pásztor Boglárka: Nekem nagyon tetszett ez az óra.

Kiss Lívia: A földrajz nagyon érdekes.

 

Beszámoló az Angol témahét keretében  2015. szeptember 28-án tartott angol énekóráról

A foglalkozás témája: Angol dalok tanulása

Foglalkozást tartó pedagógus: Nagy Károlyné

A mai foglalkozásra 3 gyerekdalt hoztam. Ezekből választhattak a tanulók.

  1. BINGO children’s song
  2. Five little ducks
  3. If you’re happy and you know it

A dalok meghallgatása után a választás az első és a harmadik dalra esett. Egyszerű, könnyen értelmezhető dalocskákról volt szó. Minden gyerek élvezettel dalolta, tapsolta. Észrevették, hogy a harmadik dalocskát magyarul is ismerik, és így könnyebben értelmezhető volt a szöveg, a ritmus, a mozgás, mely a dalt kísérte.

Kulcsár Melinda: Nagyon jól éreztem magam, tetszettek a dalok.

Karhut Elizabet: Hamar megtanultam a szövegeket, mert könnyű volt. Jó óra volt.

Pásztor Boglárka: Jó hangulatú óra volt, angolul énekeltünk dalokat. Hamar megtanultam, mert nem volt nehéz. Értettem a szövegét is.

KEMECSE-NYELVI TÉMAHÉT1 KEMECSE-NYELVI TÉMAHÉT2 KEMECSE-NYELVI TÉMAHÉT3 KEMECSE-NYELVI TÉMAHÉT4 KEMECSE-NYELVI TÉMAHÉT5 KEMECSE-NYELVI TÉMAHÉT6 KEMECSE-NYELVI TÉMAHÉT7 KEMECSE-NYELVI TÉMAHÉT8